Att montera ängsmatta

När vi planerar våra trädgårdar är målet en bördig och vattenhållande jord. Där vi regelbundet måste tillföra näring för att få en så blomrik trädgård som möjligt. 

Med ängen är det tvärtom. För att se hur sommarängen trivs bäst kan man se hur vi skötte våra ängar förr i tiden. Minimal naturgödning, försiktig slåtter med lie och torkning utomhus på hässjor.

Moränjord eller liknande är bästa underlaget, ett genomsläppligt material bestående av osorterat med sten och jordpartiklar. Är jorden näringsrik minskar blomningen och gräset växer till istället. Ytan skall vara fri från ogräs framförallt av rotogräs. Ytan jämnas så att ängsmattan får kontakt med underlaget och att det inte bildas luftfickor mellan. Växtmattan som är odlad på en kokosstomme och kan anläggas både i slänter och på plan mark.

I slänter kan  man använda markspik att fästa mattan med. Ängsmattan läggs ut kant i kant och genomvattnas sedan, vid torrt väder även ett par gånger under etableringen. Mattorna skall läggas ut inom 1 dygn efter leverans, speciellt under den varma växtsäsongen.Om mattorna ligger kvar för länge på pall startar en nedbrytning i samband med att växterna börjar ta värme.

 

Ängen är så gott som skötselfri. Men på sensommaren när ängen är överblommad och har satt sina frökapslar är det dax för slåtter. Använd gärna en trimmer och slå av vid en höjd på 10cm. Låt sedan växtmaterialet ligga och torka någon vecka och släppa sina fröer. Räfsa sedan upp höet så är ängen klar till nästa säsong!