Om Sommaräng

Våra svenska ängar har med åren nästan försvunnet efterhand som vi har börjat odla mer produktivt. Därför är det viktigt att ta hand och värna om vår biologiska mångfald.

Med många blommande arter kommer även många olika pollinerare som i sin tur hjälper oss att ge oss fruktbärande träd i våra trädgårdar.

Var trivs ängen och hur används den bäst?

Ängsmattan har inga stora pretentioner utan snarare tvärtom. Därför är det viktigt att underlaget är kargt och dränerande, tex moränjord.

Om ytan är för näringsrik och vattenhållande kommer de vackra örterna att sakta tyna bort och gräs kommer ta över. Det beror på att ängsblommor naturligt trivs på näringsfattig mark. 

Växtmattan som är odlad på en kokosstomme och kan anläggas både i slänter och plan mark.

  • Ängsmattan är perfekt på en naturtomt till sommarstugan där man vill ha minimal skötsel och gräsklippning.
  • Passar även bra till att ge en naturlig avgränsning i utkanten av en villaträdgård.
  • I en svårskött slänt kommer den lättskötta och vackra sommarängsmattan till sin rätt.
  • Med sin blommande mångfald ger ängen ett vackert blickfång.