Enkelt att montera sedumtak

Många har insett fördelarna med ett sedumtak!

Gröna tak är bra för framtidens miljö både för oss människor och djur.

Växttaket passar till både nyproduktion och till äldre byggnader. Tillsammans med nya plåttak eller jämte gamla takpannor.

Ett sedumtak är inte svårt att montera själv. Det största problem kan vara att få upp sedummattorna på taket. Lättast är om man tar hjälp av en hjullastare eller kran. Bär man upp dem för hand måste man vara två som tar i alla fyra hörnen när man lyfter. (Sedummattan väger 30-40kg/kvm beroende på hur vattenmättad den är.)

Totalvikt på ett sedumtak när både filt och sedummatta är vattenmättat är ca 50kg.

Här följer en  enkel beskrivning på hur man går tillväga vid monteringen. 

Ladda ner vår Läggningsbroshyr sedum i PDF: Läggningsbroschyr sedum

 

           Viktigt med tätskikt

Det viktigaste vid sedumläggning är att taket har ett absolut tätt ytskikt!

Sedumtak går inte att lägga direkt på ett underlagspapp. Eftersom det under vinterhalvåret ofta står fukt mot ytpappen kommer det att börja läcka. 

Ta gärna hjälp av en takläggare för svetsning av tätskikt eller kontrollera vad din bygghandel kan erbjuda, glöm inte att informera om att tätskiktet skall användas till ett sedumtak..

           Kantavslut för avrinning

För att bli av med överflödigt regnvatten sätts ett kantavslut i nederkant. Denna håller även sedumtaket på plats så det inte kasar av. Kantavslutet är en rostfri, perforerad vinkellist.

Eftersom listen är perforerad kan den klistras fast med en 25-30 cm bred remsa av tex tätskiktet. Denna sätts ovanpå listen och ut på taket.

Kantavslutet får inte skruvas genom tätskiktet!

Sedumen kommer med tiden växa över och delvis täcka kantavslutet. Vill man kan man sätta en dekorlist på distans framför. Viktigt att regnvattnet kan rinna igenom.

              Vattenhållande filt

Den vattenhållande filten rullas ut kant i kant ovanpå tätskiktet. Är det riktigt torrt väder vid läggningen kan filten genomvattnas före man lägger på sedummattorna. Då vet man att den säkert är ordentligt blöt. Det är sedan den som ger fukt åt sedummattan.

           Skär till med vass kniv

Sedummattans mått är 100×80 cm och är odlad på en armerad bestående geotextil.

Vid delning av mattan används med fördel en bräda och en vass hobbykniv eller en tandad isolerkniv. Om något material lossnar från sedummattan läggs det tillbaka och växer fast inom några veckor.

Mattorna kan variera i tillväxtgrad från odlingen beroende på årstid och väder. Sedumarterna utvecklas efter hand när taket anpassat sig efter sin miljö.

               Sedumen läggs på

Sedummattorna placeras kant i kant ovanpå filten. Man börjar nerifrån kantavslutet och jobbar sig uppåt.

Om man har ett sadeltak, planera gärna så att den övre sedummattan över nocken kommer så den kan vikas bra över kanten.

Tänk på att vara två när sedummattan skall förflyttas eller läggas ut. Man kan inte rulla ihop mattan, då lossnar mycket material.

             Växtsubstrat vid behov

När taket är färdiglagt kan växtsubstrat läggas i skarvarna för snabbare sammanväxt. Har material lossnat från mattan läggs växtsubstrat ut i tomrum och sedan ev lösa sedumskott.

Det går även att använda grus att fylla ut med.

           Långtidsverkande gödning

Under vår och sommarläggning är det bra om sedumen får en dos av gödning.

En långtidsverkande gödning släpper succesivt lite näring i taget. Gödningen gör att sedumen kommer igång bra och man får en ökad blomning.

Man lägger 1kg/20kvm.

 

             Taket genomvattnas

När allt är klart skall taket genomvattnas. Hur ofta och hur mycket man sedan behöver vattna under etableringstiden beror på årstid och väderlek. Är det torrt väder bör sedumtaket vattnas 2 gånger/vecka under ca 1 månad. Därefter har sedumen rotat sig och klarar torka bra.

Sedum är en fetbladsväxt som håller mycket fukt i bladen. Under torka tar den av förrådet och torkar in och blir rödare i färgen. När sedan regnet kommer eller om man väljer att vattna upp sedumen blir den grön och frodig igen.

Hur mycket torka den tål beror på hur kraftig lutning och vindpåverkan man har. Har man regnskugga intill ett utsprång läggs tex singel där istället för sedum. Det går att lägga en droppbevattning i nocken för att enklare kunna vattna vid behov.

Tänk på att inte övervattna eftersom meningen är; miljön på taket skall vara så torr så att det bara är sedumen som trivs. Ev ogräs skall helst torka bort (annars måste det rensas bort).

Sedumen skall skyddas på öppna sidor från torka och för att undvika vindfång med en bockad plåt som håller om sedumen. Den kan en plåtslagare hjälpa till med.