Visar alla 2 resultat

Gödsel & gödning

Alla vill ha en riktigt grön och ogräsfri gräsmatta!

Det är inget man får om man inte göder gräsmattan regelbundet. Har man en välgödd gräsmatta växer den sig kraftig och tät. Det gör att ogräsfrön har svårt att ta sig igenom mattan och etablera sig. Gräsmattan behöver gödslas regelbundet under växtsäsongen. Turfmans Gödning är anpassad efter vad gräsmattan behöver och kan användas både vid etablering och vid tillväxtgödning.

Hjälpmedel vid gödning

Ett bra hjälpmedel vid gödning är vår gödningsspridare med centrifugalspridning. Den ger en jämn spridning och minskar risk för randiga och fläckiga gräsmattor.


Vad är gödning?

Gödning är material som tillförs jorden för att förbättra dess bördighet. Det kan vara naturligt, såsom kompost eller stallgödsel, eller syntetiskt framställt. Huvudsyftet med gödning är att tillföra näringsämnen som kväve, fosfor och kalium, vilka är nödvändiga för växters tillväxt. Dessutom kan gödning förbättra jordstrukturen och främja mikrobiell aktivitet.

Fördelar med gödning

- Förbättrad tillväxt: Gödning tillför viktiga näringsämnen som främjar växternas tillväxt och utveckling. Detta resulterar i starkare rötter, friskare blad och bättre blomning eller fruktsättning.

- Ökad avkastning: Genom att förbättra jordens näringsinnehåll kan man få högre avkastning, vilket är särskilt viktigt för jordbrukare och kommersiella odlare.

- Förbättrad jordstruktur: Organiska gödningsmedel kan förbättra jordens struktur, vilket gör den mer porös och förbättrar dess vattenhållande förmåga.

- Miljövänligt alternativ: Organiska gödningsmedel bidrar till hållbar odling genom att främja biologisk mångfald och minska behovet av kemiska insatser.

Användning av gödning

När du använder gödningsmedel är det viktigt att följa några grundläggande riktlinjer för att säkerställa bästa möjliga resultat och minimera miljöpåverkan.

- Jordtestning: Innan du tillför gödningsmedel är det klokt att testa jordens näringsinnehåll. Detta hjälper dig att förstå vilka specifika näringsämnen som saknas och anpassa gödslingen därefter.

- Rätt dosering: Använd rätt mängd gödningsmedel enligt rekommendationerna på förpackningen eller råd från experter. För mycket gödning kan skada växterna och leda till näringsförluster i miljön.

- Tidpunkt för applicering: Gödning bör appliceras vid rätt tidpunkt för att maximera effektiviteten. Vår och sommar är vanligtvis de bästa perioderna eftersom växterna är i sin mest aktiva tillväxtfas.

- Metoder för applicering: Gödning kan spridas på olika sätt beroende på typ och syfte. Det kan blandas in i jorden, spridas på ytan eller appliceras som en flytande lösning direkt till växtrötterna.