Att anlägga gräsmatta

Att anlägga gräsmatta är både enkelt och roligt – om du gjort ett bra förarbete. Ladda ner vår läggningsbroschyr i PDF: Läggningsbroschyr gräs

Turfman Garden färdig gräsmatta är 1,5-2 cm tunn och avslöjar skoningslöst stenar eller gamla tuvor i underlaget. Därför är det viktigt att marken noga förbereds för att anlägga gräsmatta.

Gräsrullarna är ca 58 cm bred, 1,72 m lång vilket motsvarar 1 m2. Rullen väger 18-22 kg vilket gör att det är lätt att lägga gräs för hand. Det går fort att lägga ut färdig gräsmatta, en person lägger 40-50 m2 på en timme

Här under följer en steg-för-steg guide om hur du går tillväga för att lägga en ny gräsmatta eller ersätta en gammal.

Steg 1 - Vältning före läggning

Om du ska ersätta din gamla gräsmatta gör du det enklast med en jordfräs. Fräs två gånger åt olika håll och minst 8 cm djupt.

Kratta noggrant. Ta bort tuvor, stenar, grenar, rötter m m. Finns det ojämnheter i ytan måste de fyllas ut eller tas bort.
Gräsmattan behöver minst 10 cm packad matjord att växa i.

Därefter ska ytan packas ordentligt. Enklast görs det med som här en vält, går även bra med en gallervält.
Mindre ytor kan man fottrampa. Om jorden inte packas kan det bli sättningar och ytan blir ojämn.

Steg 2 - Gödning

När gräsmattan etablerar sig går det åt extra näring. Därför gödslar vi uppe på jordytan med Turfmans gödning för nyetablering, 5kg/100kvm.
Detta görs precis före utrullning. Gödningen går att få levererat tillsammans med gräsmattan.

Lättast sprids gödningen med en gödningsspridare eftersom det är viktigt att gödningen sprids ut jämt. En gödningsspridare med centrifugalkraft går även den att beställa hos oss.

Steg 3 - Räfsning efter gödning

Om ytan har stått klar under en tid är det lämpligt att kratta upp det översta jordlagret om den blivit hård. Kan också vara bra att kratta ut och jämna gödningen. Vid riktigt varmt väder kan ytan vara ordentligt varm och bör då vattnas för att sänka yttertemperaturen.

Steg 4 - Beställning och förberedning av gräs

När ytan är klar är det dax att beställa hem rullgräset. Vi levererar i regel inom 1 vecka efter beställning. Våra egna bilar levererar och lossar så nära de kan läggningsytan med sin medhavda truck. 

Gräset kan vid varmt och fuktigt väder lätt ta upp värme och en nedbrytning startar. Under vår och sommar är det därför väldigt viktigt att gräset kommer på plats så fort som möjligt så detta kan undvikas. Man kan också tänka på att vid läggning tömma ½ pallen för att sedan ta nästa. Då minskar man på trycket i pallen och det blir luftigare för gräset.

Är ytan riktigt hårdgjord kan man med fördel köra ut rullarna med skottkärra, använd tex plankor att köra på.

Steg 5 - Gräsutrullning

Börja läggningen utmed en rak kant, det är enklast. Det som skärs bort i ena änden börjar man med i nästa rad. För att undvika att gå på det nyutrullade gräset mer än nödvändigt börjar man från en sida eller i längst bortersta kanten och rullar mot sig. Rullarna läggs ut i tegelförband för att inte få skarvar på samma ställe. Viktigt att kanterna ligger kloss intill varandra. Använd en kratta att föra ihop med eller vik kanten lite nedåt.

Steg 6 - Skärning utmed kanter

Det är vid varmt väder viktigt att rulla ut gräsmattan så snabbt som möjligt. I det fallet kan man vänta med skärning utmed kanter och koncentrera sig på att få ut de stora ytorna först.

Steg 7 - Vältning efter läggning

Vältning efter utrullningen minskar risken för luftfickor mot jorden och gräsytan blir jämn och fin. Är jordytan väl packad räcker det oftast med att sätta på vattenspridaren och genomvattna, då sätter sig gräsmattan ordentligt mot underlaget.

Steg 8 - Bevattning

Bevattning så inte gräsmattan torkar ut

Den första genomvattningen är den viktigaste!

Den ska ske omedelbart efter utrullning. Har man en stor yta som ska gräsläggas börjar man vattningen efter att ett par pallar lagts ut. Skulle man vänta tills allt är utrullat kan det första rullarna legat utan vatten en hel dag!

Den nya gräsmattan får absolut inte torka ut under den första månaden. Man vattnar efter väder och beroende på när på säsongen utrullningen sker.

På vår och sommar behövs det i regel genomvattnas 1 gång/ dygn, gärna på kvällen när luftfuktigheten är hög.

Gräset är en färskvara som lätt tar upp värme vid hög lufttemperatur och en nerbrytning av gräset kan starta. Då blir gräset varmt och luktar.

På hösten kan det räcka med en genomvattning vid läggningen. Gräset vill inte stå i vatten en längre tid för då får rötterna syrebrist utan vattnet skall hinna sjunka undan.

Steg 9 - Klippning

Klippning när gräset har börjat växa

När gräset har börjat växa och bli lång har det börjat etablera sig och det är dax att plocka fram gräsklipparen. Man ställer knivarna så högt som möjligt första gången man klipper gräsmattan. Sedan sänker man successivt klipphöjden för varje klippning tills man når en minimum längd på 3 cm. Blir det mycket klipprester bör de räfsas bort, det får inte ligga som ett tätt lager på den nya gräsmattan.

Använder man robotgräsklippare får den inte klippa varje dag den första tiden eftersom det blir en stark påfrestning för gräsmattan. Viktigt att även tänka på om det en längre period är torrt och varmt är det viktigt att stänga av roboten, det gäller även gamla gräsmattor.

Vi rekommenderar att man göder gräsmattan under växtsäsongen med 5-6 veckors mellanrum, viktigt att gödningen vattnas ner eller görs vid regnigt väder.