Visar alla 3 resultat

Sedum är en fetbladig perenn som är extremt tålig för sol och värme. Därför klarar sig sedumen bra i de förhållanden som blir uppe på tex. ett tak som är väldigt utsatt. Även på mark där det är väl dränerat och torrt är sedummatta ett bra alternativ. Vi har två olika typer av sedummattor beroende på användningsområde. Den sedummatta som passar bäst att lägga på mark är odlad på kokos  där sedumens rötter så småningom växer genom och växer fast i grusunderlaget. Sedummattan som är anpassad för tak är odlad på en krympfri geotextil med ett tjockare lager växtsubstrat med biokol. Biokol ökar substratets närings- och vattenhållning.
Ett enklare alternativ vid läggning av sedumtak är att använda våra sedumkassetter. De är i bärvänlig storlek och ger ett klart sedumtak direkt. Kassetterna sätts direkt på tätskiktet och har både dränerande och vattenhållande funktion i botten.

Vill du läsa mer om sedum och dess användningsområden kan du göra det under ”Om Sedum”