Sedum för tak

Sedum för mark

Vad är sedum?

  • Sedum är en perenn  som tillhör fetbladsväxterna.
  • Det är torktåliga växter som trivs bra i karga och torra miljöer
  • Sedum förekommer naturligt i bergskrevor och i mager sandjord.
  • Den vanligaste arten av sedum i odlad form är Kärleksört som finns i många rabatter i våra trädgårdar och blommar rosa på hösten.
  • Sedumväxternas blommor kan ha flera olika färger, till exempel vita,rosa, röda, gula och orange.
  • Bladen är gröna, röda eller silverfärgade.

För en grönare miljö – använd Sedum på tak!

-Absorberar och filtrerar surt regnvatten och på det sättet minskas belastningen på dagvattenbrunnarna. Fördröjer avrinningen vid kraftiga regn.
-Isolerande, både mot kyla och värme, bidrar alltså till en jämnare temperatur inomhus. Minskar behovet av luftkonditionering=minskar energiförbrukning vid kylning av lokaler
-Växtligheten hjälper till att svalka och sänka temperaturen utomhus i stadsmiljö. Betong, asfalt absorberar värme-växter reflekterar upp i atmosfären. Även avdunstningen från sedumen höjer luftfuktigheten och sänker därför temperaturen
-Sedumväxterna absorberar även buller i utemiljön.
-Binder och tar upp luftföroreningar och bidrar till en renare miljö. Studier visar att gator i stadsmiljö med växter har en mycket bättre luft. Den innehåller endast 15% av förorenade partiklar jämfört med en gata utan växter.
-Tätskiktet skyddas av sedumtaket mot UV-strålning och ökar dess livslängd med 3 gånger.
-Så gott som underhållsfritt, långtidsverkande gödning 1 gång/varje år.
-Estetiskt vackert, växlar färg efter årstiderna och ökar byggnadens värde.
-Biotoper för fåglar, insekter och fjärilar. Djuren hittar in i stan igen.

Våra Sedummattor

I våra sedummattor används lågväxande sedum som tex, -Album, -Sextangulare och Spurium. Mattan sås in med upp till 12 olika arter och man räknar med att den färdiga sedummattan sedan innehåller 8-10 stycken. Mattans olika arter utvecklas beroende på placering, tillgång till sol och fukt.  Detta gör att sedummattans utseende kan skifta. Under de första åren är sedummattan mest småbladig då de storbladiga arterna behöver lite mer tid för att utvecklas. Våra mattor odlas på två olika typer av undermattor beroende på om sedummattan skall användas på mark eller tak.

Sedummattan som huvudsakligen används på mark, i slänter eller på mur odlas på en kokosmatta med något mindre växtsubstrat. När mattan sedan placeras på marken så kommer sedumens rötter tränga genom mattan och växa fast i underlaget.

Taksedummattorna odlas på en armerad geotextil då dessa behöver ha en förmåga att hålla mer växtsubstrat. Geotextilen håller i många år och vid behov går enstaka mattor att byta ut. Sedum har en fantastisk förmåga att föryngra sig och självläka genom sin förmåga att bilda rötter på nya skott och det är därför ofta lätt att reparera en yta utan att behöva byta hela mattan.

Blomningstiden för sedum är från maj till oktober beroende på art vilket gör att ett hav av sedum blir ett inslag i trädgården som ger liv och förändring under årets olika årstider.

Vårt sedumtak på Rudenstams frukt och bär

Rudenstams i Huskvarna har byggt till sin gårdsbutik. Sedumtaket är gjort i olika etager och ger ett naturligt intryck mot den röda byggnaden. Vid en tillbyggnad är det lämpligt att använda sedum eftersom det passar till både gamla tegelpannor och moderna plåttak.

Miljövänliga Artipelagen i Gustavsberg

Ute på en udde ligger konsthallen Artpelagen. Denna relativt stora byggnad smälter bekvämt in i miljön med sina naturliga byggmaterial. På taket ligger flera tusen kvm sedumtak i olika nivåer. Otroligt vackert i denna miljö!