SEDUM

Vad är sedum?

Sedum är inte helt ovanligt men många undrar vad sedum egentligen är. Sedum är lättskötta fleråriga växter, som även kallas för fetknopp/fetblad. De behåller regnvatten och klarar därför bra av torka och soliga lägen. Sedum kan ha ett tunt lager med jord eller ska planteras i väldränerad jord. De planteras därför ofta på tak, i rondeller eller i rabatter och stenpartier. Det är vanligt att hitta sedumväxter på tak, och efterfrågan kring detta har ökat starkt de senaste åren.

 

Sedumtak

Sedumtak är ett lätt tak och väger, vattenmättat, inte mer än vad ett tak belagt med takpannor gör, ca 50kg/kvm. Det går utmärkt att kombinera med andra taktäckningar, både gamla och moderna och kan på så sätt ge fina kontraster, till exempel ihop med ett plåttak. I privata trädgårdar kan sedum ofta ses på friggebodar, carportar, lusthus och uterum. Det är lätt att lägga och den händige klarar det utan problem på egen hand.

Läs mer om Sedumtak

 

Sedum på mark

Sedum K är vår sedummatta som är anpassad för läggning på mark. Sedum går utmärkt att lägga som marktäckare, bara underlaget är väl dränerat. Var och hur man lägger sedummattan är det nästan bara fantasin som sätter stopp för. Den kan till exempel bli ett levande inslag som mjukar upp intrycket av en stensättning eller som täckning av en jordkällare. Det är även en utmärkt idé att lägga sedum om man har en slänt, andra svåråtkomliga platser eller ställen där det är extra torrt och kargt och få andra växter trivs.

Läs mer om sedum på mark

Fördelar med Sedum

Sedum är, förutom det faktum att det är vackert, även ett miljövänligt material. Anledningen till att allt fler använder sedum är dess vattenabsorberande funktion som underlättar omhändertagandet av dagvatten på den egna fastigheten. Men sedum absorberar också luftföroreningar samtidigt som det ger en isolerande effekt. Dessutom förlänger det livslängden för tätskiktet under. Sedum bidrar även till den biologiska mångfalden.

-Absorberar och filtrerar surt regnvatten och på det sättet minskas belastningen på dagvattenbrunnarna. Fördröjer avrinningen vid kraftiga regn.
-Isolerande, både mot kyla och värme, bidrar alltså till en jämnare temperatur inomhus. Minskar behovet av luftkonditionering=minskar energiförbrukning vid kylning av lokaler
-Växtligheten hjälper till att svalka och sänka temperaturen utomhus i stadsmiljö. Betong, asfalt absorberar värme-växter reflekterar upp i atmosfären. Även avdunstningen från sedumen höjer luftfuktigheten och sänker därför temperaturen
-Sedumväxterna absorberar även buller i utemiljön.
-Binder och tar upp luftföroreningar och bidrar till en renare miljö. Studier visar att gator i stadsmiljö med växter har en mycket bättre luft. Den innehåller endast 15% av förorenade partiklar jämfört med en gata utan växter.
-Tätskiktet skyddas av sedumtaket mot UV-strålning och ökar dess livslängd med 3 gånger.
-Så gott som underhållsfritt, långtidsverkande gödning 1 gång/varje år.
-Estetiskt vackert, växlar färg efter årstiderna och ökar byggnadens värde.
-Biotoper för fåglar, insekter och fjärilar. Djuren hittar in i stan igen.

Här kan ni läsa mer om fördelar med sedum på tak.

 

Sedummattor

I våra sedummattor används lågväxande sedum som tex, -Album, -Sextangulare och Spurium. Mattan sås in med upp till 12 olika arter och man räknar med att den färdiga sedummattan sedan innehåller 8-10 stycken. Mattans olika arter utvecklas beroende på placering, tillgång till sol och fukt.  Detta gör att sedummattans utseende kan skifta. Under de första åren är sedummattan mest småbladig då de storbladiga arterna behöver lite mer tid för att utvecklas. Våra mattor odlas på två olika typer av undermattor beroende på om sedummattan skall användas på mark eller tak.

Sedummattan som huvudsakligen används på mark, i slänter eller på mur odlas på en kokosmatta med något mindre växtsubstrat. När mattan sedan placeras på marken så kommer sedumens rötter tränga genom mattan och växa fast i underlaget.

Taksedummattorna odlas på en armerad geotextil då dessa behöver ha en förmåga att hålla mer växtsubstrat. Geotextilen håller i många år och vid behov går enstaka mattor att byta ut. Sedum har en fantastisk förmåga att föryngra sig och självläka genom sin förmåga att bilda rötter på nya skott och det är därför ofta lätt att reparera en yta utan att behöva byta hela mattan.

Blomningstiden för sedum är från maj till oktober beroende på art vilket gör att ett hav av sedum blir ett inslag i trädgården som ger liv och förändring under årets olika årstider.

Här kan ni läsa mer om sedum på mark.

 

Skötsel av sedum

Sedummattorna brukar räknas som underhållsfria – de behöver med andra ord minimalt med skötsel. De behöver varken vattnas eller klippas och vill man inte så låter man de vissna blomställningarna ligga kvar och brytas ner istället för att plockas bort.

Köp sedummatta

Projekt

Vårt sedumtak på Rudenstams frukt och bär

Rudenstams i Huskvarna har byggt till sin gårdsbutik. Sedumtaket är gjort i olika etager och ger ett naturligt intryck mot den röda byggnaden. Vid en tillbyggnad är det lämpligt att använda sedum eftersom det passar till både gamla tegelpannor och moderna plåttak.

Miljövänliga Artipelagen i Gustavsberg

Ute på en udde ligger konsthallen Artpelagen. Denna relativt stora byggnad smälter bekvämt in i miljön med sina naturliga byggmaterial. På taket ligger flera tusen kvm sedumtak i olika nivåer. Otroligt vackert i denna miljö!