Underbar sedumplantering!

Här har sedumen haft några år på sig att etablera sig och växa till. Sedumen anpassar sig på plats efter miljön den skall växa i. Ett skuggigt parti får ofta ett utseende och en solig del kan se annorlunda ut. Ovansett läge är det en förutsättning att ytan är väl dränerad med makadam för att hindra ogrästillväxten.

Din nya villa blir komplett när gräsmattan är utrullad!

Varför låta ditt nya hus omslukas av en jord och leråker när du smidigt kan rulla ut färdig gräsmatta! Trädgården blir klar på några timmar och du slipper vänta månader på att använda din nysådda yta. Dessutom slipper du all ogräsrensning, Turfmans gräsmatta är så ren från ogräs den kan bli på frilandsodling.

Ett plåttak får ett vackert sedumtäcke!

Om bara den gamla plåttaket är helt tätt går det bra att lägga sedumtaket direkt på ytplåten. Taket blir ett vackert blickfång även inne från huset och smälter naturligt in i miljön.

     

Förvandlingen när en gräsmatta kommer på plats!

Jordytan är förberedd för färdig gräsmatta. Den är ren från stenar och rötter och relativt hårt packad. Innan gräsmattan läggs på gödslas ytan upp.

Gräsrullarna läggs tätt intill varandra och skärs till efter den förberedda kanten.


En vacker avgränsning för den nyplanterade rabatten med sedum ovanpå!

 

camillas-mur-1camillas-mur-2

Knäckstensmuren blir levande med slingrande sedumplantor!

 

Vacker sedumform infälld i stensättning!

Blommande rosa fält som livar upp en grå stensättning. Färgen på ytan växla med årstiden och under åren eftersom sedummattan utvecklas och förändras. Sedumarterna utvecklas olika beroende på underlag och placering av ytan. I denna yta har det planteras tre buskar för att få höjd på planteringen.

Denna ytan har precis blommat över och har fortfarande blomställningarna kvar. Underifrån kommer det ny vegetation som tar över. Vill man ha en yta man kan gå över blir det fint med trampsten som fälls in.

Det fina japanska gräset får en fin marktäckning!

En stödmur kan döljas av ett plank med sedumtak

Denna trädgård har problem med en brant lerbacke som hela tiden trycker på neråt. En armerad betongmur är gjuten bakom planket för att hålla tillbaka trycket ovanifrån. Framför muren sattes ett plank för att få ett mjukare intryck. För att dölja betongmuren och mellanrummet fram till planket konstruerades ett låglutande litet tak. Detta fick en täckning av sedum. Det är ett litet försök, eftersom takremsorna är väldigt smala kan sedummattorna torka ut lite väl mycket. Men efter några år fungerar det fortfarande och lyser upp det mörka planket.

Inspirerade vacker trädgård!

En vacker trädgård för tips och inspiration där vi har fått leverera Turfmans färdiga gräsmatta.

Ett vackert lusthus med sedumtak pryder trädgården.

Sedummattan fyller en bra funktion i en rabatt intill källarfönster. Eftersom sedummattan är tät binder den upp jorden som annars skvätter upp på fönstret vid regn. Behovet av fönsterputsning minskades kraftigt! Sedumen tycker om mycket sol, men här ligger den på norrsidan. Detta fungerar bra eftersom det är en torr miljö intill huset dit regn knappast når. Blir ytan för blöt kommer det att växa till ogräs!

Gör din stenmur ändå vackrare med sedum!

Ovanpå en naturlig stenmur blir sedum ett vackert smycke. Låt gärna stenen få synas på båda sidorna av muren. Efter hand letar sig sedumen ut i sprickor och ger ett mjukt intryck. Sedumen har legat här ett år och kommer med tiden att fortsätta att fylla upp emellan stenarna där det finns möjlighet att få fäste och etablera sig. Sedum blir bara vackrare med åren!