Sedumtak i harmoni med naturen!

Ett sedumtak matchar både tegeltak och plåttak. Vid tillbyggnad kan det vara svårt att hitta taktäckning som stämmer med det befintliga, då passar det att bryta av med ett grönt tak.

Som dessutom harmonierar fint med övrig natur.

Vår gräsmatta ger denna vackra trädgård den sista finishen!

Under vår och sommar växer gräsmattan snabbt ihop och ser ut att ha vuxit på platsen i flera år.

Här har stora plantor av buskar och perenner tillsammans med rullgräs – gräs på rulle skapat en färdig trädgård på några månader.

Med hjälp av duktiga trädgårdsmästare, så klart!

Förvandla en svårskött sittyta till en fin stensättning med sedum mellan stenarna!

Gräsytor på trånga utrymmen är svårskötta och slits dessutom om gräset används som underlag till sittplats.

Här har man bytt ut gräsmattan mot skifferplattor och placerat sedum mellan stenplattorna.

Fantastiskt vackert när sedumen blommar!

 

Välvårdat intryck!

När gräsmattan blir inramad med stengångar inger trädgården ett ordnat intryck. Om gångar och ytor dessutom får en rundad form mjukas intrycket av märkbart. 

Denna gräsmatta är helt nylagd men ger redan trädgården en känsla av att vara färdigställd.

Trampsten tillsammans med sedum!

Att använda trampsten tillsammans med sedum är inte bara vackert utan även praktiskt när sedumen skall ses över.

På våren mår sedumen bra av att ev ogräs avlägsnas och samtidigt ges en liten giva gödning och sedumen genomvattnas ordentligt. Det gör att sedumen har lättare att komma igång på våren, speciellt om det är en torr vår och vattenreservoaren i bladen tagit slut.

Då kommer trampstenen till användning och sedumen behöver inte beträdas onödigt. Eftersom sedumen inte är slittålig är det nödvändigt med en genomgående stig om man frekvent måste passera igenom sedumrabatten.

En funktionell gräsyta blir till!

För att få bästa förutsättningar för en perfekt gräsmatta är underlaget. Det är viktigt att ytan är jämnt packad med ca 10cm harpad matjord. Glöm inte att se till att dräneringen fungerar, svårt att lösa när redan gräsmattan är på plats.

 

När ytan är klar är det dax att beställa hem den färdiga gräsmattan. Vi levererar i regel inom 1 vecka så vänta tills du är helt nöjd med beställningen. Gräset skall rullas ut omgående efter leverans. Speciellt under den aktiva växtperioden då gräset snabbt blir förstört.

Förvandlingen är omedelbar, från brun, jordig yta till en sprudlande grön gräsmatta!

Tips!

För att skydda gräsmattan mot onödigt slitage på de naturliga gångstråken över mattan. Gör gångar av trampsten.

Nya sedumtakets utveckling!

Ett fint Attefallshus har fått ett härligt sedumtak. Nedanför ser man hur sedumtaket utvecklar sig.

Första bilden är sedumtaket helt nylagt. Nästa bild är det 3 veckor gammalt. Taket har genomvattnats regelbundet. Efter ytterligare 3 veckor blommar taket vackert.

 

Perfekt sätt att använda sedum!

Nylagd sedummatta mellan naturmur och en mjuk gatstensgång. 

Denna ytan gör sig otroligt bra för sedum som marktäckning. Sedumen hittar fint in mellan skrevorna på muren. Det är viktigt att ha tydliga avgränsningar mellan sedum och annan växtlighet. Läggs sedumen intill en gräsyta kan lätt gräsets utlöpare sticka upp i sedumen och de är svåra att rensa bort.  

Klart för gräsläggning!

Här ser man hur den färdiga gräsytan växer fram. Bevattningen som redan är i full gång, perfekt!

Vid varmt väder är det extra viktigt att vara snabb med vattenslangen. Starta bevattningen redan när först pallen är lagd så mår gräset extra bra. Den först vattningen är allra viktigast.

Huggen stenmur omgiven av vacker sedum!

En otroligt fin naturstens mur med sedum både på toppen och nedanför. Sedumen ger liv åt både den huggna stenen och singeln. Mossan som naturligt bildats på stenen harmonierar fint. I singeln letar sig sedumen ut och bildar en naturligt ojämn kant. Eftersom en stenmur blir varm är det bra att vattna igenom sedumen någon gång, framförallt på våren.

Sedumtak när det är som bäst!

Detta vackra Attefalls hus har redan fått sitt vackra sedumtak även om inte sista spiken är inslagen i huset. 

Detta tak har en perfekt lutning så att man verkligen kan njuta av sedumtaket från marken. Tyvärr läggs ofta sedumen på väldigt platta tak som gör att man har svårt att se den. Sedumen trivs med lite lutning, då är det ingen risk att ytan står för blöt.

Vacker Sedumslänt!

En svårklippt slänt blir fin med sedum istället för gräs. Här syns mest Sedum album som blommar i vit/rosa. Sedummattan utvecklas med tiden och mer storbladigt kommer fram. Hur den ser ut efter några år beror på läge och hur torr ytan är.

Sedumen skall alltid ligga på väl dränerat underlag för att minska tillväxten av ogräs. Här har slänten en kraftig lutning och med det en naturlig avrinning. Då kan det behövas extra stödvattning, speciellt på våren när den starka vårsolen gassar på. I samband med vårvattningen mår sedumen bra av att få en omgång gödning.

Före och efter utrullning av färdig gräsmatta!

Nybyggd villa som saknar färdig gräsmatta! När de första våderna är lagda är snart hela ytan grön av gräs. 

Att få en färdig gräsmatta på plats gör hela helhetsintrycket. Då kan man känna att byggprojektet är avslutat. Nu är det bara att vänta in sol och värme så åker grillen fram.

Vackert Sedumtak på sophus!

Detta är ett fint exempel på hur ett vackert sedumtak blir ett smycke på enkelt sophustak. 

Varför inte tillverka ett eget hus till soptunnan som måste stå ute och vänta på att tömmas.

Sedumplantering med andra växter…

Det är viktigt att man tänker sig för om man vill lägga en sedummatta på mark intill andra växter som behöver jord runt sig. Man måste avgränsa runt dessa så att fortfarande sedumen har grus och dränerande material under sig.

Sedumen blir fin med en kortenplåt runt som avgränsar mot grusytan.

Plocka gärna in stenar tillsammans med sedum, de är en bra kombo och framhäver varandra.

Efter något år ser det ut så här.

Takterrass med sedumtak

Om det finns möjlighet, tänk på att det går att njuta av taket från olika håll och platser. Här har man gjort en takterrass där man har sedum täckta taknockarna runt sig och dessutom havsutsikt. Underbart vackert!

Komplementbyggnader

Ett sedumtak harmonierar med de flesta andra tak. Här kommer färgerna igen i planteringar intill. Låt gärna taket åtminstone få en liten lutning så har man chans att se sedumtaket nerifrån också. Fantastiskt att mötas av ett sedumtak bland det först man ser när man kommer hem.

Detta tak har knappt en synbar lutning och vid fotografering fick vi ställa oss på ett närliggande bord för att överhuvudtaget se sedumen. Tänk gärna på det när ni planerar taklutningen.

Grästak

Färdig gräsmatta går även bra att lägga på tak.

Harmoniskt inslag i miljö

Dessa underbara sedumtak smälter fint in i miljön på ett fantastiskt sätt.

Annolunda sätt att använda sedummattor

Det är bara fantasin som sätter stopp för kreativiteten!

Upphöjd sedumplantering

I en riktigt torr söderrabatt kan det vara bra att använda sedum. Det kan vara svårt att få andra växter att trivas där. 

Bygg upp ytan som här tex. med större stenar. Fyll sedan på med makadam.

Därefter en markduk och ca 2cm 0-18 grus.

När sedan sedumen börjar etablerar sig letar den sig ut mellan stenarna. Ibland även ner i själva rabatten och det kan bli snyggt. Vill man inte det plockar men lätt bort de plantor som hittat sin egen väg.

Naturligt inslag i berghäll.

Ett bra sätt att använda sedum där inte så mycket annat trivs. Om det är en urgröpning i berghällen är det viktigt att se till att regnvatten har chans att rinna av. Ev fylla upp med makadam som dränering.

Användning av sedum i en grusträdgård.

I denna spännande trädgård har man utgått från vackra stenar i olika format tillsammans med sedum för mark, grus har används som utfyllnad emellan. På väl utvalda ställen har bädden byts ut mot jord och perenner har planterats i fin harmoni! Med högre stenar som bakgrund får de en framträdande roll. Ett år efter planteringen har sedumen flutit ut mot gruset i ojämna kanter. Turfmans sedummatta odlad på kokosmatta är lätt att skära till i de former man önskar.

Underbar sedummur!

Här har sedumen haft några år på sig att utvecklas och växa till. Sedumen anpassar sig på plats efter miljön den växer i. Ett skuggigt parti får ofta ett frodigt utseende medans en solig yta blir lite rödare och med lägre växthöjd. Oavsett läge är det en förutsättning att ytan för sedum är väldränerad med makadam för att hindra ogrästillväxten.

Förvandlingen när en gräsmatta kommer på plats!

Jordytan är förberedd för Turfmans färdiga gräsmatta. Den är ren från stenar, rötter och relativt hårt packad. Innan gräsmattan läggs på gödslas ytan upp.

Någon timme senare….

Gräsrullarna läggs tätt intill varandra och skärs till efter den förberedda stålkanten. När huset fått sin gräsmatta på plats är den komplett!

Stenmur som avgränsning!

Den nyplanterade rabatten har fått en knäckstensmur som bakkant. Med hjälp av sedummatta för mark blir muren levande med slingrande sedumplantor som letar sig in mellan stenarna.

Stödmur som döljs av ett sedumtak!

Denna trädgård har problem med en brant lerbacke som hela tiden trycker på neråt. En armerad betongmur är gjuten bakom planket för att hålla tillbaka trycket ovanifrån. Framför muren sattes ett plank för att få ett mjukare intryck. För att dölja mellanrummet mellan plank och mur konstruerades ett låglutande litet tak. Taktäckningen fick bli av sedum. Detta är ett litet försök, eftersom takremsorna är väldigt smala kan sedummattorna utsättas för lite väl mycket torka. Efter några år fungerar sedumtaket fortfarande bra och lyser upp det mörka planket.

Inspirerade vacker trädgård!

En vacker trädgård för tips och inspiration där vi har fått leverera Turfmans färdiga gräsmatta.

Ett vackert lusthus med sedumtak pryder trädgården.

Sedummattan fyller en bra funktion i en rabatt intill källarfönster. Eftersom sedummattan är tät binder den upp jorden som annars skvätter upp på fönstret vid regn. Behovet av fönsterputsning minskades kraftigt! Sedum tycker om mycket sol, men här ligger den på norrsidan. Detta fungerar bra eftersom det är en torr miljö intill huset dit regn knappast når. Blir ytan för blöt kommer det att växa till ogräs i sedumen!

Gör din stenmur ändå vackrare med sedum!

Ovanpå en naturlig stenmur blir sedum ett vackert smycke. Låt gärna stenen få synas på båda sidorna av muren. Efter hand letar sig sedumen ut i sprickor och ger ett mjukt intryck. Sedumen har legat här ett år och kommer med tiden att fortsätta att fylla upp emellan stenarna där det finns möjlighet att få fäste och etablera sig. Sedum blir bara vackrare med åren!