Sedum på mark

Sedum K för mark

Sedum K är vår sedummatta som är anpassad för läggning på mark. Sedum går utmärkt att lägga som marktäckare, bara underlaget är väl dränerat. Var och hur man lägger sedummattan är det nästan bara fantasin som sätter stopp för. Den kan till exempel bli ett levande inslag som mjukar upp intrycket av en stensättning eller som täckning av en jordkällare. Det är även en utmärkt idé att lägga sedum om man har en slänt, andra svåråtkomliga platser eller ställen där det är extra torrt och kargt och få andra växter trivs.

Den bästa platsen för sedum på mark

Den bästa platsen att lägga sedum är där det är soligt och relativt torrt, det ger en välutvecklad och artrik sedummatta. Läggs sedumen där det är skuggigt är det ännu viktigare att se till att det inte blir för fuktigt. Skuggan gör som regel miljön fuktigare och gör att mattan blir grönare och får mindre blomning. Partier av mossa kan leta sig in men kan vara ett vackert inslag. Ogräs har också tyvärr lättare att etablera sig.

Att tänka på vid marketablering

För marketablering används ofta en sedummatta som är odlad på en kokos. Rötterna etablerar sig genom sin matta och växer fast i underlaget. Det är viktigt att ytan är fri från rotogräs, om inte skall det rensas bort och läggas en markduk emellan.

Sedum skall ha ett dränerande lager av makadam undertill.

Vid  ytor med kraftig  avrinning, tex stenmur eller slänt används ett annat system eftersom ytan är mycket utsatt för torka. En åldersbeständig plast och en vattenhållande filt mellan makadamen och sedummattan används. Då är det  vår sedummatta som är odlad på en krympfri geotextil som är aktuell. Det är viktigt med plast emellan eftersom man skyddar sedumens filt från de varma stenarnas avdunstande förmåga. Lägger man sedumen på en gabionsmur måste även sedumen najas fast eftersom den annars ligger och rider på plasten.

Vattning! Mycket viktigt att murar och andra torra ytor får tillräckligt med vatten vid etablering och torra perioder. Även viktigt på våren i samband med gödning. Efterhand blir sedumen mer torktålig när rötterna etablerat sig ordentligt.

Ytan bör inte ha en allt för stor saltpåfrestning eller för stort slitage.

I den miljön blir sedummattan blir lite rödare och inte lika frodig i gengäld har ogräs svårt att etablera sig. Sedum är en av de växter som klarar väldigt torr miljö, till och med bättre än ogräs.

Sedum på mark på en slät yta

På en slät yta görs en bädd med makadam och sedan en markduk där 3-4 cm 0-18 grus läggs ovanpå. Därefter läggs sedummattan på och rötterna etablerar sig i gruset. Detta ger i regel en artrikare sedummatta och frodigare. Vid fuktiga perioder kan ogräs hitta in i sedummattan och måste rensas bort med rötterna. Tänk på att ren sand inte är tillräckligt dränerande utan kan hålla mycket vatten vid ihållande regn.

Det är viktigt att man är medveten om att sedumen behöver ses över under säsongen. Den har inget stort rensningsbehov men det är viktigt att man tar bort ev ogräs

Användningsområden för sedum på mark

– Som yttertak till en jordkällare.
– Som infällningar i plattsättningar där sedumen mjukar upp den annars hårda ytan.
– Som övergång mot berghällar i naturträdgårdar.
– I torra slänter där andra växter har svårt att klara sig.
– På ytor med svåråtkomlig skötsel.
– Ovanpå stenmurar (i vissa fall där det inte går att fylla på extra växtsubstrat används sedummattan för tak istället)

Skötsel och garantinormer för sedum på mark

Eventuella skador eller fel skall omgående rapporteras.

Täckningsgraden på sedummattorna är minst 75% av ytan.

 • Sedummattan skall läggas ut senast ett dygn efter leverans.
 • Det är viktigt att underlaget är väl dränerat med makadam och sedan fuktighetshållande matta eller 0-18 grus enligt våra rekommendationer. Sedummattan skall ligga torrt för att undvika att oönskad vegetation tar sig in i sedumen.
 • Viktigt att veta att sedum på mark har ett visst behov av rensning av ogräs även om det inte är som en vanlig rabatt.
 • Sedummattan skall inte beträdas i onödan och absolut inte när det är fruset.
 • Om det lagts sig löv under hösten på ytan bör det tas bort om det finns risk att det kväver växtligheten..
 • Sedumen bör gödslas på våren med långtidsverkande gödning 1ggr/år.
 • Sedum behöver inte klippas utan rensar sig själv.
 • Beroende på planteringens placering kan  utseendet på sedumsammansättningen variera. Den anpassar sig efter läget, soligt, halvskugga, torrt eller fuktigare. Sedummattan består av olika arter av sedum för att få en bra täckning vid olika förutsättningar.
 • Ordentlig genomvattning vid etableringen och torra vårar. Därefter endast under långa torkperioder på sommaren.. Om sedumen drar ihop sig är det oftast vattenbrist.
 • Sedummattan bör ses över årligen så att inte oönskad vegetation lyckas etablera sig. Det är i detta fall viktigt att avlägsna ogräset med rötterna så att det inte kväver sedumen.
 • Om kala fläckar uppstår i mattan, strö ut lite  växtsubstrat och klipp av skott från närliggande sedumplantor och lägg ovanpå. Vattna därefter rikligt så brukar sedumskotten snabbt rota sig.

Köp sedum på mark