Skötsel & tips

Här hittar du våra bästa tips så att din gräsmatta blir perfekt. Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor!

 

Turfman Garden skadas inte om du går på mattan för tidigt, men etableringen kan bli fördröjd. Spara gräsmattan under de första 10 dagarna, sedan kan du använda den med försiktighet. Undvik dock de tuffaste fotbollsmatcherna med dobbar, den första månaden.

Underhållande skötsel varje vår

För att bibehålla kvaliteten på gräsmatta bör den förutom gödning, vertikalskäras regelbundet, gärna varje vår. Då skär man upp grässvålen på 2 håll, det gör att syret har lättare att gå ner till rötterna. Därefter stödsår  man och dressar med sand eller dressjord. Vilket man använder beror på hur fuktighetshållande den befintliga jorden är. Använd  Weibulls Extra Green gräsfrö som innehåller samma gräsfröer som vår färdiga gräsmatta.
Våra rekommendationer är att gödsla den färdiga gräsmattan var 5-6 vecka under växtsäsongen. Använd tex NPK 11-5-18, 3kg/100kvm.

Klippning av nylagd gräsmatta
Efter 10 till 14 dagar bör gräsmattan premiärklippas. Är gräsklipparen ställbar i höjd, är det lagom att använda det översta läget och klippa ett par centimeter första gången. Gå ner till önskad längd successivt, med 1/3 sänkning i taget.

Klippning av etablerad gräsmatta
Gräsmattan mår bra av att bli klippt ofta, klipp 2-3ggr/vecka. Klippningen gör att gräset skjuter nya skott och gör gräsmttan stark och tät. En gräsmatta som klipps regelbundet har mycket bättre motstånd mot ogräs och mossa.

En villamatta bör inte klippas kortare än 3 centimeter. Klipprester efter normal klippning kan ligga kvar i mattan, ligger klippresterna i stora tussar bör de dock räfsas bort. Klipp gräsmattan i olika riktningar och med vassa knivar!

 

En välnärd gräsmatta är en motståndskraftig gräsmatta!

Turfman Garden är 98% ogräsfri vid leverans. För att hålla gräsmattan i bästa tänkbara skick är det vård, näring och kalk som behövs. Regelbunden klippning och rätt mängd gödning ger din gräsmatta bästa tänkbara förutsättningar för att hålla sig fortsatt ogräs- och mossfri.

Obs! Vi rekommenderar att sprida gödningen i samband med regn alternativt vattna ner den.

GÖDNINGSSCHEMA

VÅRren kommer och värmen gör att gräset börjar växa är det dags för årets första gödsling. Första gödningen görs med NPK 11-5-18  för att stärka gräset.

SOMMAR
Gräsmattan behöver gödning under hela växtsäsongen. Göd var 5-6:e vecka, NPK 11-5-18 fungerar att använda också som sommargödning.

HÖST
Inför hösten behöver gräsmattan en höstgödning det gör att gräsmattan förbereds för vintern och får en bra invintring. Vid denna gödningen tillför man ev bara en väldigt liten del kväve eftersom man vill att tillväxten av gräset skall minska inför vintern.

Mossa
Det är viktigt med regelbunden gödning av gräsmattan för att minska uppkomsten av mossa. Mossan kan behandlas med järnsulfat, mossan reagerar snabbt och blir svart. Är ph-värdet på jorden lågt är det bra att kalka.

Svampar
Det blir ofta varmt och fuktigt i gräsmattan efter läggningen. Bli inte förvånad om det dyker upp små långbenta, bruna svampar i gräsmattan. De är helt ofarliga. Fortsätt att klippa mattan som vanligt, så försvinner de oftast inom ett par veckor. Svampar utvecklas när fukt och värme möts i symbios. Unga gräsmattor kan lätt drabbas på hösten.

Rost
Rost är en typ av svamp och har en tendens att utvecklas på hösten. Gräsmattan kan vara grön och fin och på några dagar skiftar den i gult. Det är gul/orange svampsporer som sätter sig på grässtråna och ger en gul ton åt gräsmattan. Vanligast på nyanlagda gräsmattor men vid riktigt gynnsamt väder även på gamla mattor. När vädret slår om och det blir kallare försvinner det av sig själv och påverkar inte själva gräsmattan. Var försiktiga när ni går över gräset eftersom skorna kan bli färgade.

Snömögel
En typ av svamp som trivs i svalt och fuktigt väder. Bildar fläckar som är bruna i mitten med gråaktiga kanter. Kratta bort det bruna, döda gräset så att ljus och syre kan tränga ner. Om fläckarna inte får någon återväxt kan man dressa och stödså. Bästa sätter att undvika snömögel är att sköta sin gräsmatta med gödning och klippning under säsongen så att den blir stark och får bättre motståndskraft.

Glest växande gräs
När gräset kommit igång att växa på våren vertikalskär man gräsmattan två gånger åt olika håll. Därefter ger man Turfman allround fullgödning. Näringen har då lättare att komma ner till rötterna som har blivit luftade av vertikalskärningen. Vid behov dressa gräsmattan med sand eller dressjord. Därefter sår man i med Turfman Garden frö.

Gulgrön gräsmatta
När gräsmattan har brist på kväve förlorar den färg och blir ljusgrön. Då är det gödning den behöver. Om inte gräsmattan reagerar på gödningen kan det var dags för vertikalskärning. Efterhand blir gräsmattan tätare och tjockare av bla. gräsklipp, då behöver gräsmattan luftas. Man skär ner i rötterna med vertikalskäraren som körs över gräsmattan två gånger åt olika håll. Då får rötterna mer syre och kan ta upp gödningen bättre. Kratta upp det gamla gräset och göd därefter med Turfman allround fullgödning. För att få en snabb reaktion på gräset kan man använda Turfman Gräsgödning som har en högre halt kväve.

Ogräs
Det är svårt att skydda en gräsmatta mot aggressiva ogräsfrön som finns runt om i luften. Men en välgödd gräsmatta växer kraftigt och ogräs har svårare att etablera sig.

Vitgröe
Vitgröe är ett ettårigt gräs med en ljusgrön färg och en generös fröproduktion. Det är ett oönskat gräs i gräsmattan och syns oftast som större eller mindre fläckar med en ljusgrön färg med ljus frövippa. Vitgröe finns överallt i naturen och frösår gärna in sig när det förädlade gräset är nersatt. Till exempel efter en mild vinter med mycket fukt.

Vitgröens frö är groningsmoget omedelbart efter fröfällning och groningshastigheten är relativt snabb. Om förutsättningarna för att fröet ska kunna gro inte finns så ligger fröet i marken och väntar. De första plantorna kommer ofta där en yta blivit skadad eller sjuk och tillgången på ljus och fukt är stor. Gräset har ett kort, dåligt utvecklat rotsystem och är känsligt för torka. Det behöver god tillgång till näring och stimuleras av god tillgång på fosfor och en växtbädd med höga PH-värde. Automatiska bevattningssystem ger ofta en gynnsam grogrund för vitgröe genom att det “skvättvattnar” lite varje dygn istället för en ordentligt rotblöta med jämna mellanrum.

Det finns idag inte något att spruta vitgröe med utan i bekämpningen mot detta oönskade gräs gäller det att gynna de önskvärda gräsen och på så sätt konkurrera ut vitgröet. Eftersom vitgröen är väldigt känslig för torka så brukar ett bra sätt att försvaga den vara att torka ut den. Det finns dock inga generella regler för hur lite vatten som ska tillföras utan man får prova sig fram och lära känna vad de olika gräsen tål. Har man ytor med extrem etablering av vitgröe kan det vara skäl att byta ut de ytorna med nytt gräs. Ett bra sätt för att minska mängden frö som trillar ner på marken är att köra med uppsamlar när man klipper gräset.

Det viktigaste att komma ihåg är att det krävs ett ihärdigt arbete och en stor portion tålamod i kampen mot vitgröen. Man ska heller inte förvänta sig snabba resultat utan uthållighet är det som gäller!

Rödtrådssjuka
Detta är en  trådsvamp som ger ett rosa skimmer på håll. Det försvinner av sig själv men kan ibland ge döda partier på gräsytan och får då sås i.

Borrar och Harkrank
Larverna föds i augusti till september och gnager på gräsrötterna vilket gör att gräset dör. Fåglarna tycker om larverna och när de söker dem under gräset lyfter de upp det lösa gräset. Det är viktigt att alla larver är borta innan man lägger ut nytt gräs. Kan bekämpas med nematoder.