SEDUMTAK

Efterfrågan och intresset kring sedumtak och marksedum har ökat starkt de senaste åren och är en effektiv metod för att förbättra miljön.

sedumtak friggebod lusthus

Vad är sedumtak?

Sedumtak är ett lätt tak och väger, vattenmättat, inte mer än vad ett tak belagt med takpannor gör, ca 50kg/kvm. Det går utmärkt att kombinera med andra taktäckningar, både gamla och moderna och kan på så sätt ge fina kontraster, till exempel ihop med ett plåttak.

I privata trädgårdar kan sedum ofta ses på friggebodar, carportar, lusthus och uterum. Det är lätt att lägga och den händige klarar det utan problem på egen hand. Här kan ni läsa mer om sedum.

Lägga sedumtak

När det gäller läggning av sedum på tak är det viktigt att man under sedummattan har lagt ett bra tätskikt så att det inte blir läckage och eftersom det i perioder kan ligga fukt mot taket. En underlagspapp är alltså inte tillräcklig utan det måste vara ett tätskikt, ibland också kallat ytpapp. Ta hjälp av en takläggare för svetsning av tätskikt eller kontakta din bygghandel som kan hjälpa dig med rätt tätskikt. Vi har sedan allt material ni behöver från tätskiktet och upp.

Sedum kan läggas på tak med 0-27graders lutning. Beroende på om det är ett platt eller lutande tak lägger man system med dränerande/vattenhållande mattor eller vattenhållande filt. De dränerande/vattenhållande systemen och själva mattan med rotsystem bygger ca 5-6 cm och sedan blir växterna 5-10 cm höga. Vi informerar gärna er om hur ni går tillväga och vilket system som är att rekommendera på just ert tak. Systemet med vattenhållande filt blir ca 3-4 cm tjockt. Läs mer om hur man lägger sedumtak.

Skötsel av sedumtak

Sedumtak är relativt skötselfritt men man bör se över växtligheten någon gång om året. Då tars oönskad vegetation bort med rötterna och ev partier med löv. Ev nyetablering görs.

 

Historia

Att ha växter på taket är inget ”nytt”. De första gröna taken kom redan under antiken. Ett exempel är de hängande trädgårdarna i Babylon som var en gåva från kungen som till hans hustru. Det saknades skogsklädda berg i deras trakter och takträdgårdarna var en genialisk idé för att få in grönytor där de naturligt inte fanns. De byggdes i stegvisa terrasser och bevattnades manuellt med vatten från floden.

Sedumtak staket

Fördelar med sedumtak

Så varför växttak? Runt medelhavet kan ett växttak hjälpa till att göra den varma, kala miljön svalare och i norden har grästak använts för att isolera mot kyla och väta. Idag är delar av världen hårt exploaterade och vi får ett dilemma snarlikt det kungen i Babylon hade under antiken, de gröna ytorna är inte längre självklara i miljön, även om det i detta fall beror på exploatering istället för ökenlandskap. För att inte gå miste om dessa gröna ytor så har man börjat förflytta dessa upp på taken av byggnader vilket gynnar miljön.

På 1900-talet utvecklades tekniken för takkonstruktion och man började använda sig av platta betongtak. Detta skapade möjlighet för fler takträdgårdar och Tyskland var ett av de land som tidigt förstod fördelarna med att utnyttja takytan för växtlighet. USA och Canada är länder där de gröna taken ökar och i Tokyo finns det krav på att tak med en yta större än 1000m2 skall ha minst 20% täckt av takvegetation.

Takträdgårdar ger människor i storstäder en möjlighet att komma närmre naturen samtidigt som det har en positiv påverkan på miljön. Det enklaste av de gröna taken är de som täcks med sedum. Sedumväxterna behöver inte tillgång till djup jord att växa i och kräver minimalt med skötsel. Idag är det vanligt att nybyggnationer eller renoveringar av offentliga byggnader har i alla fall en del av takytan täckt av sedum. När det gäller bostadsområden så läggs det ofta på garage och miljöhus vilket ger de boende i området ett vackert tak att titta ner på, samtidigt som det som tidigare nämnts är ett bra miljöval.

 

Skötsel av Sedumtak

Eventuella skador eller fel skall omgående rapporteras.

Täckningsgraden på sedummattorna skall vara minst 75% av ytan.

 

 • Yttertakets tätskikt skall vara avsett för sedumtak.
 • Sedummattan skall läggas ut senast ett dygn efter leverans.
 • Sedumtaket skall inte beträdas i onödan och absolut inte när taket är fruset.
 • Om det lagts sig löv under hösten på taket bör det tas bort om det finns risk att det kväver växtligheten.
 • Snö som lagt sig på ett platt tak bör försiktigt avlägsnas, lämna kvar 5 cm så att inte sedumen skadas.
 • Sedumtaket skall vara lagt enligt våra rekommendationer när det gäller taklutning och dyl.
 • En perforerad vinkelplåt skall användas för att hålla sedumtaket på plats och dränera bort överflödigt regnvatten.
 • Om det finns ett överskjutande takparti som går ut över sedumtaket dit inte regnvattnet når skall det läggas en singelkant på den delan. Under läggs en geotextil som skyddar tätskiktet.
 • Taket skall gödslas på våren med långtidsverkande gödning 1ggr/år.
 • Sedum behöver inte klippas utan rensar sig själv.
 • Beroende på takets lutning, väderstreck och periodens nederbörd kan  utseendet på sedumsammansättningen variera. Detta beror på att sedummattan består av olika arter av sedum för att få en bra täckning vid olika förutsättningar.
 • Ordentlig genomvattning vid läggning och därefter endast under långa torkperioder. Om sedumen drar ihop sig är det oftast vattenbrist.
 • Sedummattan bör ses över årligen så att inte oönskad vegetation lyckas etablera sig. Det är i detta fall viktigt att avlägsna ogräset med rötterna så att det inte kväver sedumen.
 • Om kala fläckar uppstår i mattan, strö ut lite  växtsubstrat och klipp av skott från närliggande sedumplantor och lägg ovanpå. Vattna därefter rikligt så brukar sedumskotten snabbt rota sig.

 

Köp sedumtak