Turfman Garden

Många tycker att det är tidsödande att så gräs och sedan se det växa upp, långsamt, långsamt, millimeter för millimeter. (Om det nu ens kommer upp något alls.) Men tänk, vi på Turfman älskar det. Vill du blåsa nytt liv i en uppvuxen trädgård eller skapa liv i jordytan utanför nybygget, så kan du med gott samvete överlämna sånings arbetet till oss. Nöjet med att rulla ut den nya finmattan i ditt trädgårdsrum vill vi inte ta ifrån dig.

Turfman Garden sås in med olika sorters ängsgröe och rödsvingel för den perfekta blandningen för villaträdgårdar.

Vår fröblandning är av högsta kvalitet och så ren från oönskade vilda gräsarter vi kan få. Odlingarna sker på friland så kan vi aldrig garantera en 100% ren gräsmatta.

Turfman Garden kan levereras från mars till december.