Vad är sedum?

Sedum är en fetbladig perenn som växer naturligt i skrevor på mager sandjord. Det är ett populärt och mångsidigt inslag i trädgården med flera användningsområden och kan läggas både på tak och mark.

Det ger ett levande och vackert tak som skiftar utseende med årstiderna. Det är ett miljövänligt och lätt alternativ som takmaterial med en förmåga att isolera både värme och kyla väl samtidigt som det är bullerdämpande och kräver minimal skötsel. Vi har allt material du behöver från ytskiktet och upp. Turf Sedum kan läggas på tak med 0-28° lutning.

Sedum på mark kan läggas på karga, torra områden, på en mur eller för att mjuka upp en stensättning. Ett annat trevligt användningsområde är som täckning av en jordkällare.

Välj vilken typ av sedum du behöver: