Ny Produkt=Sedumkassetter!

Nu är det enkelt att montera sedumtak!

Med de här kassetterna som man placerar ut på tätskiktet går det snabbt att få ett klart sedumtak.

Brätterna är ganska lätta och man behöver inte vara 2 för att kunna bära dem. Sedumkassetterna sätts kant i kant med varandra.

I sina koppar smalas regnvattnet upp i en reservoar, där rötterna har tillgång till vatten.

Kassetterna kan användas vid 0-14 graders lutning.