Sedum i refuger gör Halmstad grönare!

sedumlaggning-refuger-2

Halmstad har fått sedum i alla mittrefuger på Gamletullsgatan. Det ger en vacker gatmiljö när sedumen har växt till sig och blommar till sommaren. Sedum har en förmåga att ta upp förorenade partiklar i luften och ger oss en renare luft att andas. I motsats till betong tar den upp en hel del regnvatten och absorberar även en hel del buller.