Glad Midsommar säger Turfman med en ny leverans av sedum!

Inga växter trivs lika bra som sedum i varmt och torrt väder! Vid etableringen är det viktigt med någon genomvattning i veckan, sedan sköter den sig själv. Sedum är en fetbladsväxt som tar upp mycket vatten i sina blad. Under torrperioder använder sedumen sig av sin reservoar och klarar sig länge utan vatten. För att sedumen skall komma till sin rätt skall underlaget vara väldigt väl dränerat så att inget annat än sedumen trivs. Vid för fuktig miljö kommer ogräset som ett brev på posten!

.