Nu rullar vi upp många gräsmattor och skär till sedumtak för fullt!

Efter en härlig Midsommar är vi i full gång igen med gräsupptagningen. Våra bilar rullar både norr och söder ut. I detta torra väder är det viktigt med bevattningen av den nya gräsmattan. Är jordytan varm före läggningen är det bra att vattna jorden så sänks yttemperaturen. Det är även viktigt att börja bevattningen redan efter att första pallen är utlagt för att sedan fortsätta med resten av pallarna. Ligger den utrullade gräsmattan för länge på en torr, varm jordyta har den svårt att dra vatten genom sina rötter.