Fina sedumytor för våra insekter!

Vi har sedummattor för både mark och tak.

Sedumen är inte bara vacker utan har många andra fördelar.

-Bra pollinerare för våra insekter.

-Ger en död takyta liv med sin variation.

-Tar upp mycket regnvatten och minskar belastningen på dagvattenbrunnar.

-Kräver minimal skötsel, om den läggs rätt. Bra på svåråtkomliga ytor.

-Ger ett ljuddämpad tak jämfört med regnsmatter på ett plåttak.

….Listan kan bli lång.